How to Replace EVO Nano Drone Propellers

Sådan udskiftes EVO Nano Drone Propeller

Udskift EVO Nano Drone Propeller

Det EVO Nano's propellers er fastgjort med skruer. Før du udskifter propellerne, skal du forberede udskiftningsbladene, skruerne og skruetrækkeren.

1. Fjern propellerne

Hold motoren og den gamle propel og drej skruetrækkeren mod uret. Fjern skruerne og propellerne og gentag med de andre propelsæt.

2. Fastgør propellerne

Du skal først matche de rigtige blade til de rigtige arme, hvis en propel er mærket med en prik, monteres denne på motoren hvis arm har den tilsvarende prik. Hvis der ikke er nogen prik på propellerne, skal du montere dem på en motor, der ikke har en prik.

Sæt skruen gennem propellens hul, og sæt den derefter på motoren. Drej skruetrækkeren med uret for at stramme. Gentag dette med de rigtige propeller i de rigtige motorer.

Når du er færdig, skal du dobbelttjekke for at sikre, at alle propellerne er korrekt fastgjort og strammet sikkert.